Тел: +359 896 322 622; +359 889 016 894; 02/465 11 20
Е-мейл: office@elpida.bg

График на курсовете по MS PowerPoint

ИЗБЕРИ ВИД КУРС

ВЕЧЕРНИ КУРСОВЕСЪБОТНО-НЕДЕЛНИДНЕВНИ КУРСОВЕДЕТСКО-ЮНОШЕСКИ

Следващите начални дати през 2018г.

26-ти февруари 2018 г.  (вечерна форма на обучение, от 19:00 до 21:15 часа, 3 учебни часа на посещение,с включена почивка ). Занятията, ще се провеждат всеки Понеделник и Сряда, в офиса ни, намиращ се на ул „Граф Игнатиев“ 35, ет.2.

За записвания – в централния ни офис, намиращ се на бул.“Витоша“ 32, ет.2, от понеделник до петък, от 10.00-19.00ч. или на тел: 02 465 11 20 / +359 896 322 622 ; +359 889 016 894 / е-мейл : office@elpida.bg

Следващите начални дати през 2018г.

10-ти март 2018 г.  (СЪБОТНО – НЕДЕЛНА, ИНТЕНЗИВНА форма на обучение, от 10:00 до 13:00 часа, 4 учебни часа на посещение,с включена почивка ). Занятията, ще се провеждат всяка Събота и Неделя, в офиса ни, намиращ се на бул „Витоша“ 32, ет.2.

За записвания – в централния ни офис, намиращ се на бул.“Витоша“ 32, ет.2, от понеделник до петък, от 10.00-19.00ч. или на тел: 02 465 11 20 / +359 896 322 622 ; +359 889 016 894 / е-мейл : office@elpida.bg

Следващите начални дати през 2018г.

26-ти февруари 2018г. (ДНЕВНА, ИНТЕНЗИВНА форма на обучение, от 10:00 до 13:00 часа, 4 учебни часа на посещение,с включена почивка ). Занятията, ще се провеждат всеки Понеделник, Сряда и Петък, в офиса ни, намиращ се на бул „Витоша“ 32, ет.2.

За записвания – в централния ни офис, намиращ се на бул.“Витоша“ 32, ет.2, от понеделник до петък, от 10.00-19.00ч. или на тел: 02 465 11 20 / +359 896 322 622 ; +359 889 016 894 / е-мейл : office@elpida.bg

Следващите начални дати през 2017г.

За деца (на възраст от 6 до 9 години):

16-ти януари 2018 г.  (ДНЕВНА, ИНТЕНЗИВНА форма на обучение, от 10:00 до 11:30 часа, 2 учебни часа на посещение,с включена почивка ). Занятията, ще се провеждат всеки Вторник и Четвъртък, в офиса ни, намиращ се на бул „Витоша“ 32, ет.2.

20-ти януари 2018 г.  (СЪБОТНО-НЕДЕЛНА, форма на обучение, от 10:00 до 11:30 часа, 2 учебни часа на посещение,с включена почивка ). Занятията, ще се провеждат всяка Събота и Неделя, в офиса ни, намиращ се на бул „Витоша“ 32, ет.2.

За деца (на възраст от 10 до 12 години):

16-ти януари 2018 г.  (ДНЕВНА, ИНТЕНЗИВНА форма на обучение, от 10:00 до 11:30 часа, 2 учебни часа на посещение,с включена почивка ). Занятията, ще се провеждат всеки Вторник и Четвъртък, в офиса ни, намиращ се на бул „Витоша“ 32, ет.2.

20-ти януари 2018 г.  (СЪБОТНО-НЕДЕЛНА, форма на обучение, от 10:00 до 11:30 часа, 2 учебни часа на посещение,с включена почивка ). Занятията, ще се провеждат всяка Събота и Неделя, в офиса ни, намиращ се на бул „Витоша“ 32, ет.2.

За тийнейджъри (на възраст от 12 до 17 години):

 

За записвания – в централния ни офис, намиращ се на бул.“Витоша“ 32, ет.2, от понеделник до петък, от 10.00-19.00ч. или на тел: 02 465 11 20 / +359 896 322 622 ; +359 889 016 894 / е-мейл : office@elpida.bg