Тел: +359 896 322 622; +359 889 016 894; +02/465 11 20
Е-мейл: office@elpida.bg

Курсове по Графичен Дизайн

Програмата Графичен дизайн дава  задълбочени познания за композиция и форма, цвят, цветни гами и видове специализирани палитри, използвани и стандартизирани в съвременните графични програми. Най- разпространените продукти на графичния дизайн са: Печатен дизайн и оформление – книги, периодични издания,плакати  Уеб дизайн и потребителски интерфейс   Филми, CD, DVD – дизайн на встъпителните елементи, анимация, рекламни материали  Графична идентичност – графичен дизайн на фирмени знаци, фирмени рекламни материали, указателни табели и други,  Продуктов дизайн, опаковки.

За кого e полезен курсът?

Курсът е изключително полезен за всички,    които за пръв път ще се запознаят с програмата, както и за тези , които имат основни познания и желаят да ги доразвият до ниво, при което спокойно ще  могат да работят с   функциите й.

Какъв е броят на  участниците в една група?

Максималният брой   участници в една група не надхвърля   5-6 души. Работата в малки групи спомага за развитие на индивидуалния подход, както и за това, на всеки един от курсистите да се обърне специално внимание, за да може  материалът да бъде усвоен лесно и ефикасно.

Записване за курса

За записване за курса, изберете един от следните варианти: позвънете на посочените телефони , изпратете имейл на office@elpida.bg или  попълнете формата за онлайн записване. Записването и заплащането , се осъществяват най-късно  до  седем работни дни,  преди старта на курса. Заплащането можете да направите по удобен за Вас начин:  на място в нашия  офис на бул. Витоша 32, етаж 2 или по банков път.

Изисквания към участниците в курса

Изисква се всеки учатник да носи собствен компютър, с инсталираните програми на Adobe – Illustrator, Photoshop и InDesign.

Продължителност на курса

Продължителността на курса е 65 учебни часа (два месеца).

Завършване на курса

Всеки успешно  завършил  курса по Графичен  дизайн , след полагане на  финален тест,  получава сертификат, удостоверяващ , умението му за работа с програмата.

 

ВИЖ ГРАФИК НА КУРСОВЕТЕ ПО ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН

 

Учебна програма:

Раздел 1 –  Основи на работа с Adobe Illustrator

 1. Въведение в графичния дизайн. Видове графичен дизайн.
 2. Растерни и векторни изображения. Щрихови и полутонови изображения.
 3. Създаване, записване и модифициране на работни файлове. Особености на файловете на Illustrator.
 4. Експортиране, записване и конвертиране на файлове съобразно тяхното приложение.
 5. Принципи на работа с приложенията на Adobe, използващи слоеве. Криви на Бизие. Обект и контур.
 6. Създаване на сложни обекти чрез прибавяне, отнемане, комбиниране, деформиране и трансформиране.
 7. Комбиниране и аранжиране на множество обекти в изобразителното поле, подравняване, скриване, заключване.
 8. Чертане или дигитално рисуване на сложни векторни изображения.
 9. Видове оцветяване в Illustrator. Работа с градиенти, т. нар. лайв пейнт, текстури и растери.
 10. Създаване и използване на четки и щампи. Прилагане на готови ефекти.

Раздел 2 –  Основи на работа с Adobe Photoshop

 1. Особености на растерните изображения. Прозрачност и полутон.
 2. Основни менюта, функции, инструменти, команди и клавишни комбинации в Photoshop.
 3. Манипулация на растерни изображения. Възможности и специфики на слоевете в Photoshop.
 4. Работа със селекции. Начини за селектиране. Работа с различни инструменти в програмата.
 5. Преговор на работата с кривите на Бизие в Illustrator и в Photoshop.
 6. Импортиране и експортиране на пътеки между двете програми.
 7. Маски и канали в Photoshop. Обработка на изображения печат и уеб.
 8. Ефекти и филтри в Photoshop. Опасността от изпадане в безвкусица и кич.
 9. Работа с комбиниране на изображения и текст в Photoshop. Уеб дизайн.
 10. Дигитално оцветяване и оувърпейнтинг в Photoshop.

Раздел 3 – Основи на работа с Adobe InDesign

 1. Особености на работата със софтуер за страниране и форматиране.
 2. Импортиране, редактиране и художествено оформление на текст и илюстрации.
 3. Импортиране на изображения в InDesign и комуникация с Photoshop и Illustrator за редактирането им.
 4. Цветове, прозрачности и ефекти в InDesign. Текст рапинг.
 5. Създаване на таблици, инфографики, диаграми и други прости технически изображения.
 6. Автоматично съдържание, бележки под линия, индекси, автоматична номерация на страници и фигури.
 7. Подравняване, подреждане, клипинг маски и редактиране на обекти в програмата InDesign.
 8. Лейъри, маски, прозрачности и ефекти в InDesign.
 9. Работа с дълги документи – книги, списания, учебници.
 10. Експортиране на за печат и комуникация с програмата Acrobat.

Раздел 4 – Създаване на професионално онлайн, дигитално и печатно портфолио

 1. Какво трябва да съдържа и как трябва да изглежда портфолиото на съвременния артист-дизайнер? Какви видове портфолио са ни необходими, за да си намерим работа по тази специалност?