Тел: +359 896 322 622; +359 889 016 894; +02/465 11 20
Е-мейл: office@elpida.bg

Курсове по C++

С++ е неспециализиран език за програмиране от високо ниво. Той е обектно-ориентиран език със статични типове. От 1990-те, C++ е един от най-популярните комерсиални езици за програмиране. Поради заимстване на множество концепции от C++, езикът Java има много общи черти със C++. Една голяма част от приложните програми на много операционни системи, както и някои от самите операционни системи, са написани на този език.

За кого e полезен курсът?

Курсът е подходящ  за тези, които за пръв път ще се сблъскат с езика за програмиране C++, както и за тези, които имат начални познания и желаят да ги развият.

Какъв е броят на  участниците в една група?

Максималният брой   участници в една група не надхвърля   5-6 души. Работата в малки групи спомага за развитие на индивидуалния подход, както и за това, на всеки един от курсистите да се обърне специално внимание, за да може  материалът да бъде усвоен лесно и ефикасно.

Записване за курса

За записване за курса, изберете един от следните варианти: позвънете на посочените телефони , изпратете имейл на office@elpida.bg или  попълнете формата за онлайн записване. Записването и заплащането , се осъществяват най-късно  до  седем работни дни,  преди старта на курса. Заплащането можете да направите по удобен за Вас начин:  на място в нашия  офис на бул. Витоша 32, етаж 2 или по банков път.

Продължителност на курса

Продължителността на курса е 60 учебни часа (два месеца).

Завършване на курса

Всеки завършил успешно курса по C++ и успешно положил финалния тест, ще получи сертификат за завършеното обучение.

 

ВИЖ ГРАФИК НА КУРСОВЕТЕ ПО C++

 

Учебна програма:

 1. Въведение в програмирането. Език за програмиране C++.
 2. Оператори за вход и изход. Оператор за присвояване.
 3. Типове данни. Числови данни в C++.
 4. Аритметични и логически операции, изрази и приоритети.
 5. Условни конструкции If-else, тернарен оператор ?: и switch-case.
 6. Цикли – while, for, do-while.
 7. Масиви. Деклариране и инициализация. Обхождане на масив. Двумерни масиви.
 8. Основни алгоритми за работа с масиви.
 9. Символен тип.
 10. Низове – форматиране и основни операции.
 11. Функции – структура, използване, особености.
 12. Рекурсия.
 13. Структури.
 14. Потоци от данни. Работа с файлове.
 15. Разработка на примерно приложение.