Тел: +359 896 322 622; +359 889 016 894; +02/465 11 20
Е-мейл: office@elpida.bg

Легализация

Легализацията на документи от чужда държава.

Те трябва да бъдат преведени и оформение така, че да бъдат признати от институциите на Република България.Необходим е и печат от Външното министерство на съответната страна, както и на българското посолство, но това важи само за държави, с които България няма сключен договор за правна помощ или не е страна по Хагската конвенция. При сключен договор за правна помощ, легализация на документите не изисква апостил, а само превод на български и заверка от нотариус.

Списък на държавите, с които имаме правна помощ:

АВСТРИЯ, АЛЖИР, АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, БЕЛАРУС, ВИЕТНАМ, ГРУЗИЯ, ГЪРЦИЯ, ИТАЛИЯ, ЙЕМЕН, КИПЪР, КНДР, КУБА, КУВЕЙТ, ЛИБИЯ, МАКЕДОНИЯ, МОНГОЛИЯ, ПОЛША, РУМЪНИЯ, РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ, СИРИЙСКА АРАБСКА РЕПУБЛИКА, СЪРБИЯ (БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА, СЛОВЕНИЯ, ХЪРВАТСКА), УЗБЕКИСТАН, УКРАЙНА, УНГАРИЯ, ФРАНЦИЯ, ЧЕХИЯ И СЛОВАКИЯ.

При документите, издадени от държава, член на Хагската конвенция, се изисква Апостил. След това агенция „Елпида “ извършва официален превод и заверява документа при нотариус.

Легализация на български документи.

Тя се прави, когато документите трябва да послужат пред друга държава. Легализацията в този случай зависи от типа документ. Тя отнема повече време и се прави в конкретно министерство или агенция, спрямо вида документ.

Легализация на дипломи:

За легализация на български дипломи, е необходимо да им се направи нотариално заверен препис, който се подава за Апостил в Националния център за информация и документация. Срокът за издаване на Апостил е 5 работни дни.След което документът може да премине към легализирането си. Важно уточнение: диплома и приложението на дипломата, включващо оценките към нея, са два отделни документа.

Легализация на Акт за раждане:

Легализирането на акт за раждане изисква първо дубликат, издаден от общината, с печат, удостоверяващ валидноста му и Апостил.

Легализация на Свидетелство за съдимост:

За да бъде свидетелството за съдимост легализирано, е важно пред коя страна трябва да послужи. Необходимо е и да има два подписа, най-често на съдия или председател, след което се подава за Апостил в Министерството на правосъдието, а след това и във Външно министерство на Република България.

Легализация на Граждански брак:

Легализацията на документи, удостоверяващи граждански брак, изисква дубликат от общината, с печат, след което се подава за Апостил.

Легализация на Удостоверение от Агенцията по вписванията:

Характерна особеност за легалзиацията на удостоверение от Агенцията по вписванията е, че е необходимо да му се сложи специфичен, квадратен печат, който удостоверява поставените му подписи и печати. След поставянето на печата, документът се подава за заверки.

Легализация на Пълномощно:

За да се легализира едно пълномощно, е необходимо упълномощаващото лице, да положи своя подпис, пред нотариус. След това се подава документът в Министерството на правосъдието,където в срок от 4 работни дни, му се поставя Апостил. След това пълномощното се легализира във Външно министерство.

Легализация на Други документи:

Не всички документи изискват легализация.Не е необходимо Вие да преценяте какъв тип е Вашият документ. Ние ще го направим за Вас, напълно безплатно!

Свържете се с нас, за да Ви консултираме, относно сроково, цени и всичко, необходимо за Вашия документ!

 

Запитване легализация