Тел: +359 896 322 622; +359 889 016 894; +02/465 11 20
Е-мейл: office@elpida.bg

Онлайн записване

След като попълните формуляра за записване, ние ще се свържем с вас, за да потвърдим вашето място в избрания от вас курс и да уточним начина на плащане.

Ако срещате проблем с формуляра за записване, може да се свържете с нас директно на +359 889 01 68 94

Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

Вашият Телефон (задължително)

Курс по: (задължително)

Ниво (задължително)

Вид курс

Коментар

За физически лица, в изпълнение на Регламент 2016/679  на Европейския Парламент и Съвета

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
 на основание чл. 6, п. 1, б. „а” и „б” от Регламент 2016/679  на Европейския Парламент и Съвета и чл.5, ал.2, т.2 от Закона за защита на личните данни давам съгласието си „ЕЛПИДА 13” ООД да обработва личните ми данни в качеството му на администратор на лични данни за целите на изпълнение на задължението му за предоставяне на услуга: организиране и провеждане на езиково или компютърно обучение и маркетинг.
Запознат съм с правата си по чл. 7, п. 3 и по Глава ІІІ, раздели от 1 до 5 от Регламент 2016/679  на Европейския Парламент и Съвета и със срока на съхраняване на лични данни от страна на дружеството и се съгласявам с общите условия на дружеството.
Давам съгласието си.Имам навършени 18 години.