Тел: +359 896 322 622; +359 889 016 894; +02/465 11 20
Е-мейл: office@elpida.bg

Устни преводи

Видове устни преводи

Предлагаме следните видове устени преводи:

  • симултанен – при симултанния превод преводачът е ситуиран в кабина, която е звуко изолирана. Ако ангажиментът е с кратко времетраене, то преводът се извършва от един специалист. При събития с продължителност над 2 часа се изисква присъствието на втори преводач, за да може да се сменят.
  • Консекутивен превод – при този тип устен превод, специалистът не е в звукоизолирана кабина, а е ситуиран сред участниците в събитието. Той изчаква говорешия и превежда репликите му. При заетост, повече от 5 часа е необходимо да бъдат осигурени поне двама специалисти, за да се сменят. Изключително подходящ превод за коктейли, бизнес срещи, изповядване на сделки пред нотариус. Вид консекутивен превод е този по телеф она. За да се спестят време и парични средства, е важно клиентът предварително да запознае преводача с целите на разговора и въпросите, които иска да бъдат зададени.

 

запитване устни преводи