Тел: +359 896 322 622; +359 889 016 894; +02/465 11 20
Е-мейл: office@elpida.bg

Превод и легализация

 превод и легализация

Превод и легализация

Езиков център „Елпида“ осъществява превод и легализация на докуемнти. Предлагаме, професионални и специализирани преводи от и на над 30 езика. Легализация на  докуементи от България за чужбина и чужди докуемнти за България.

Писмен превод

Когато получим запитване за писмен превод, Езиков център „Елпида“ отговаря с конкретна оферта към клиента, в която е обозначена крайната цена на реализацията на поръчката и срокът, необходим за осъществяването й. Ние анализираме типа документ, неговата специфика и терминологична особеност. След одобряване от Ваша страна на офертата, започваме и работа по реализацията на поръчката. Съобразно вида документ и терминологичните му особености, избираме преводач или преводачески екип, които да извършат висококачествен превод.

Най-често срещаните видове писмени преводи са: медицински, юридически, различни видове документи, технически и т.н.

Най-голям процент поръчки заемат именно писмените преводи, както частни лица, така и множество бизнес клиенти, всекидневно се сблъскват с необходимостта от писмен превод. Ние гарантираме за качественото изпълнение на всеки писмен превод, поет от „Елпида“, както и за спазване на крайния срок на поръчката.
В зависимост от времето, с което разполагате, за да бъде Вашата поръчка изпълнена, тя може да бъде: нормална, бърза или експресна.
– Нормалната поръчка е в срок до 5 работни дни;
– Бързата поръчка се извършва за 2 работни дни;
– Експресната поръчка се извършва за 1 работен ден.

Устен превод

Устните преводи също се делят на видове, като някои от най-основните са: симултанен, консекутивен, превод по телефон и други.

Спецификите на симултанния превод са следните: при този вид превод специалистът е звуково отделен в специална за целта кабина, от където превежда. В зависимост от продължителността на събитието, често преводачите са двама, за да могат да се сменят.

При консекутивния превод не е необходима звуково изолирана кабина, специалистът превежда, в паузите, които говорещото лице прави. При този вид превод, ако продължителността на мероприятието е над два часа, също е необходимо да има двама специалисти, които да се сменят, при осъществавяне на превода.

При устните преводи е важно да се отбележи, че се заплаща ангажиментът на астрономичен час, като ангажименти, които са по-кратки от 60 минути, се таксуват като 1 астрономичен час. Заплащането е на започнат час.

Друг вид устен превод е този по телефона. При него е важно, специалистът да бъде запознат с целта на разговора и информацията, която клиентът желае да извлече, преди самия разговор.

Легализация

Езиков център „Елпида“ съдейства за легализацията на Вашите документи. Наша задача е да определим какъв тип е Вашият документ, през кои институции на Република България е нужно да премине и какви ще бъдат сроковете и цената за легализацията му.

„Елпида“ съветва безплатно всички свои клиенти, насочва и отговаря адекватно на техните нужди и срокове. Хиляди частни лица и корпоративни клиенти вече 8 години се доверяват на нашата компетенция и опит, а ние от своя страна реализираме техните цели, срокове и очаквания за качество!

Пиемсни преводи – виж тук!

Устни преводи – виж тук!

Легализация – виж тук!