Тел: +359 896 322 622; +359 889 016 894; +02/465 11 20
Е-мейл: office@elpida.bg

Курсове по Excel

MS Excel е специфична програма, чрез която можете да организирате ефикасно   числови или текстови данни в електронни таблици или книги, както и да  извършвате  изчисления, за създаване на диаграми и отчети. Чрез  MS Excel можете изключително лесно да въвеждате  информация и да я организирате в различни работни книги, да я редактирате,  изтривате и да добавяте нови данни.  Широкоспектърното приложение MS Excel  подпомага   почти всички сфери на дейност, то е   удобен инструмент за съхранение и организиране на информация.

За кого e полезен курсът?

Курсът е подходящ  за всички, които не са работили  с програмата, но е изключително полезен  и за онези, които имат вече основни познания. Чрез курса, те ще успеят  да ги доразвият до ниво, при което спокойно ще могат да работят с функциите на програмата.

Какъв е броят на  участниците в една група?

Максималният брой   участници в една група не надхвърля   5-6 души. Работата в малки групи спомага за развитие на индивидуалния подход, както и за това, на всеки един от курсистите да се обърне специално внимание, за да може  материалът да бъде усвоен лесно и ефикасно.

Записване за курса

За записване за курса, изберете един от следните варианти: позвънете на посочените телефони , изпратете имейл на office@elpida.bg или  попълнете формата за онлайн записване. Записването и заплащането , се осъществяват най-късно  до  седем работни дни,  преди старта на курса. Заплащането можете да направите по удобен за Вас начин:  на място в нашия  офис на бул. Витоша 32, етаж 2 или по банков път.

Продължителност на курса

Продължителността на курса е 15 учебни часа (две седмици и половина).

Завършване на курса

Всеки успешно  завършил  курса по MS Excel , след полагане на  финален тест,  получава сертификат, удостоверяващ , умението му за работа с програмата.

 

ВИЖ ГРАФИК НА КУРСОВЕТЕ ПО MS EXCEL

 

Учебна програма MS Excel – „Начинаещи“

 1. Въвеждане на данни. Въвеждане и редактиране на текст. Въвеждане и редактиране на цели числа и десетични дроби.
 2. Работа с Autofill. Автоматично повтаряне на стойности, които вече съществуват в колоната. Попълване на данни в съседни клетки. Попълване в серия от числа, дати или други вградени елементи на серия. Попълване на данни с помощта на потребителска серия за попълване.
 3. Excel – числови формати.
 4. Excel – работа с именувани области (Named ranges).
 5. Изчисления в електронна таблица.
 6. Вградени функции – IF, TRUE, FALSE, VLOOKUP. Дата и час.
 7. Условно форматиране.
 8. Създаване на графики и работа с графики.
 9. Предпечатна подготовка и печат.

 

Учебна програма MS Excel – „Напреднали“

 1. Електронна таблица. Структура на работния лист. Ред, колона, клетка. Въвеждане на данни. Работа с Autofill – преговор.
 2. Числови формати. Вградени функции – логически, дата и час. Форматиране на данни – преговор.
 3. Адресиране. Абсолютно и относително адресиране. Обобщаване на данни с еднородна структура.
 4. Вградени функции: математически, статистически, текстови, финансови и функция INDIRECT.
 5. Сортиране по един и повече критерии. Филтриране.
 6. Обобщаване на изчисленията – Subtotals.
 7. Въведение в осевите таблици. Създаване на осеви таблици. Филтриране и сортиране. Групиране на информация. Формули при осеви таблици. Консолидиране на данни. Обобщение на нечислови данни.
 8. Създаване на осеви графики.
 9. Предпечатна и печатна подготовка.