Тел: +359 896 322 622; +359 889 016 894; +02/465 11 20
Е-мейл: office@elpida.bg

Курсове по Java

Java е обектно-ориентиран език за програмиране,  от високо ниво,  приличащ на C# и C++ и донякъде на езици като Delphi, VB.NET и C. Синтаксисът на Java е сходен до този на C++ и C# и преминаването от тези езици към Java е лесно.

На Java се разработва изключително разнообразен софтуер: офис приложения, уеб приложения, настолни приложения, приложения за мобилни телефони, игри и много други.

Java е един от най-популярните езици за програмиране и се използва от милиони разработчици по цял свят. Водещите световни софтуерни корпорации като IBM, Oracle, Google и SAP, базират своите решения на Java платформата и използват Java като основен език за разработка на своите продукти.

 

За кого e полезен курсът?

Курсът е изключително полезен за всички, които за пръв път ще се запознаят с езика за програмиране, както и за тези , които имат основни познания и желаят да ги доразвият до ниво, при което спокойно ще  могат да работят с  програмния език.

 

Какъв е броят на  участниците в една група?

Максималният брой   участници в една група не надхвърля   5-6 души. Работата в малки групи спомага за развитие на индивидуалния подход, както и за това, на всеки един от курсистите да се обърне специално внимание, за да може  материалът да бъде усвоен лесно и ефикасно.

 

Записване за курса

За записване за курса, изберете един от следните варианти: позвънете на посочените телефони , изпратете имейл на office@elpida.bg или  попълнете формата за онлайн записване. Записването и заплащането , се осъществяват най-късно  до  седем работни дни,  преди старта на курса. Заплащането можете да направите по удобен за Вас начин:  на място в нашия  офис на бул. Витоша 32, етаж 2 или по банков път.

 

Продължителност на курса

Продължителността на курса е 100 учебни часа (три месеца).

 

Завършване на курса

Всеки успешно  завършил  курса по Java , след полагане на  финален тест,  получава сертификат, удостоверяващ , умението  му за работа с програмата.

 

Учебна програма

 1. Въведение в програмирането с Java, основни принципи и структура – byte code, jvm, jre, jdk. Инсталиране на JDK и IDE (Eclipse). Запознаване със средата за програмиране. Първа Java програма – main метод.
 2. Променливи – декларация и инициализация. Примитивни типове данни и типа String. Представяне на данни в паметта.
 3. Аритметични и логически операции, изрази и приоритети. Четене и писане в конзолата.
 4. Условни конструкции if-else, тернарен оператор ?: и switch-case.
 5. Цикли – while, for, do-while. Ключови думи break и continue.
 6. Масиви. Деклариране и инициализация. Обхождане на масив. Двумерни масиви.
 7. Основни алгоритми за работа с масиви.
 8. Низове – форматиране и основни операции. Преобразуване на низ в число.
 9. Въведение в ООП. Класове, обекти, методи, конструктори.
 10. Капсулиране на данни. Модификатори за достъп. Ключова дума final.
 11. Статични полета и методи.
 12. Структурен подход („top-down“, „стъпка-по-стъпка“).
 13. Рекурсия.
 14. Генериране на случайни стойности.
 15. Използване на класовете ArrayList и StringBuilder.
 16. Наследяване. Преизползване на код. Ключова дума super.
 17. Изключения. Try-catch блок. Йерархия на изключенията, finally блок.
 18. Потоци от данни. Работа с файлове.
 19. Работа с графични компоненти Swing.
 20. Разработка на примерно приложение.