Тел: +359 896 322 622; +359 889 016 894; +02/465 11 20
Е-мейл: office@elpida.bg

Курсове по PHP

PHP е скриптов език с отворен код, който е проектиран за уеб програмиране и е широко използван за създаване на сървърни приложения и динамично уеб-съдържание. Използва се предимно в Web-среда за реализиране на широк кръг от услуги. Той е един от най-популярните езици за програмиране в Интернет и популярността му расте непрекъснато.

 

За кого e полезен курсът?

Курсът е подходящ  за тези, които за пръв път ще се запознаят с езика за програмиране PHP, както и за тези, които имат начални познания и желаят да ги развият.

 

Какъв е броят на  участниците в една група?

Максималният брой   участници в една група не надхвърля   5-6 души. Работата в малки групи спомага за развитие на индивидуалния подход, както и за това, на всеки един от курсистите да се обърне специално внимание, за да може  материалът да бъде усвоен лесно и ефикасно.

 

Записване за курса

За записване за курса, изберете един от следните варианти: позвънете на посочените телефони , изпратете имейл на office@elpida.bg или  попълнете формата за онлайн записване. Записването и заплащането , се осъществяват най-късно  до  седем работни дни,  преди старта на курса. Заплащането можете да направите по удобен за Вас начин:  на място в нашия  офис на бул. Витоша 32, етаж 2 или по банков път.

 

Продължителност на курса

Продължителността на курса е 60 учебни часа (два месеца).

 

Завършване на курса

Всеки завършил успешно курса по PHP и успешно положил финалния тест, ще получи сертификат за завършеното обучение.

 

Учебна програма:

1. Въведение:
1.1 Въведение в езика:
– Приложение;
– История;
– Основи.
1.2 PHP среда:
– PHP интерпретатор;
– Инсталиране на PHP среда;
– LAMP / LNMP / WAMP сървърни среди.
1.3 Връзка между PHP и останалите езици.

2. Основни езикови конструкции:
2.1 Базов синтаксис;
2.2 Типове данни – дефиниране и приложение;
2.3 Променливи;
2.4 Оператори;
2.5 Контролни структури;
2.6 Функции.

3. Обектно ориентирано програмиране::
3.1 Въведение;
3.2 Обекти;
3.3 Деклариране и използване на класове;
3.4 Конструктори и деструктори;
3.5 Достъп до методи и свойства в класовете;
3.6 Клониране на обекти, полиморфизъм, parent:: и self::;
3.7 Абстрактни класове;
3.8 Интерфейси;
3.9 Наследяване на интерфейс;
3.10 ООП за напреднали.

4. Разработка на приложения с PHP:
4.1 Вграждане на HTML;
4.2 Работа с потребителски данни, GET / POST;
4.3 Бисквитки и сесии;
4.4 Работа с файлове;
4.5 Работа с изображения;
4.6 Работа с електронна поща;
4.7 Популярни и често използвани разширения – регулярни изрази, файлове и потоци, обработка на данни и т.н.;
4.8 Какво е Фреймуърк(framework). Защо да го използваме? Предимства и недостатъци на популярните;
4.9 Стандарти и практики при разработване на софтуер с PHP.