Тел: +359 896 322 622; +359 889 016 894; +02/465 11 20
Е-мейл: office@elpida.bg

Курсове по Word

Програмата MS Word е текстов редактор от пакета Microsoft Office. Използва се за създаване на текстови документи, както и за редактиране на съществуващи документи или за подготовка на документи за отпечатване. Чрез MS Word можете лесно да създавате бележки, писма и доклади и да вмъквате графики, таблици и диаграми. Програмата дава възможност да се оформя текст, според предварително зададени изисквания. Умението за работа с програмата MS Word, присъства като изискване в почти всяка позиция за работа.

За кого e полезен курсът?

Курсът е подходящ  за всички, които не са работили  с програмата, но е изключително полезен  и за онези, които имат вече основни познания. Чрез курса, те ще успеят  да ги доразвият до ниво, при което спокойно ще могат да работят с функциите на програмата.

Какъв е броят на  участниците в една група?

Максималният брой   участници в една група не надхвърля   5-6 души. Работата в малки групи спомага за развитие на индивидуалния подход, както и за това, на всеки един от курсистите да се обърне специално внимание, за да може  материалът да бъде усвоен лесно и ефикасно.

Записване за курса

За записване за курса, изберете един от следните варианти: позвънете на посочените телефони , изпратете имейл на office@elpida.bg или  попълнете формата за онлайн записване. Записването и заплащането , се осъществяват най-късно  до  седем работни дни,  преди старта на курса. Заплащането можете да направите по удобен за Вас начин:  на място в нашия  офис на бул. Витоша 32, етаж 2 или по банков път.

Продължителност на курса.

Продължителността на курса е 15 учебни часа (две седмици и половина).

Завършване на курса

Всеки успешно  завършил  курса по MS Word , след полагане на  финален тест,  получава сертификат, удостоверяващ , умението му за работа с програмата.

 

ВИЖ ГРАФИК НА КУРСОВЕТЕ ПО MS WORD

 

Учебна програма MS Word – „Начинаещи“

 1. Текстообработваща програма. Структура на работния лист.
 2. Текст. Въвеждане на текст.
 3. Редактиране на текст.
 4. Действия с текст. Копиране, изтриване, преместване.
 5. Управление на шрифтове.
 6. Символи и отметки в текст.
 7. Find и Replace в текст и между два текстови документа.
 8. Форматиране на параграф.
 9. Художествено оформление на текст.
 10. Създаване на таблици в Word.
 11. Текстово поле и отпечатване на документ.

 

Учебна програма MS Word – „Напреднали“

 1. Страниране в MS Word.
 2. Работа с таблици и диаграми. Форматиране на таблици и диаграми в MS Word.
 3. Използване на стилове и шаблони. Промяна на стилове и създаване на собствени.
 4. Работа с изображения. Промяна на изображение, разположение на текст спрямо изображение, вмъкване на Screenshots в текста.
 5. Работа с графични елементи – рисуване, създаване.
 6. Хиперлинкове. Добавяне на хиперлинкове, създаване на коментари и бележки под черта. Кросреферънс. Създаване на таблица от съдържанието на документа.
 7. Mail Merge в MS Word.
 8. Конвертиране на документи от MS Word в pdf.