Тел: +359 896 322 622; +359 889 016 894; +02/465 11 20
Е-мейл: office@elpida.bg

График на курсовете по Adobe Illustrator

ИЗБЕРИ ВИД КУРС

ВЕЧЕРНИ КУРСОВЕСЪБОТНО-НЕДЕЛНИДНЕВНИ КУРСОВЕ

Следващите начални дати през 2024г.

1-ви юли   2024 г.  ( ВЕЧЕРНА форма на обучение, от 17:00 до 19:00 часа, 3 учебни часа на посещение,с включена почивка ). Занятията, ще се провеждат всеки Понеделник и Сряда, в офиса ни, намиращ се на бул „Витоша“ 32, ет.2.

За записвания – в централния ни офис, намиращ се на бул.“Витоша“ 32, ет.2, от понеделник до петък, от 10.00-19.00ч. или на тел: 02 465 11 20 / +359 896 322 622 ; +359 889 016 894 / е-мейл : office@elpida.bg

1-ви юли   2024 г.  ( ВЕЧЕРНА, ИНТЕНЗИВНА форма на обучение, от 19:00 до 21:00 часа, 3 учебни часа на посещение,с включена почивка ). Занятията, ще се провеждат всеки Понеделник и Сряда, в офиса ни, намиращ се на бул „Витоша“ 32, ет.2.

За записвания – в централния ни офис, намиращ се на бул.“Витоша“ 32, ет.2, от понеделник до петък, от 10.00-19.00ч. или на тел: 02 465 11 20 / +359 896 322 622 ; +359 889 016 894 / е-мейл : office@elpida.bg

Следващите начални дати през 2024г.

6-ти юли   2024г.  (Съботно – Неделна, ИНТЕНЗИВНА форма на обучение, от 10:00 до 13:00 часа, 4 учебни часа на посещение,с включена почивка ). Занятията, ще се провеждат всяка Събота и Неделя в офиса ни, намиращ се на бул „Витоша“ 32, ет.2.

За записвания – в централния ни офис, намиращ се на бул.“Витоша“ 32, ет.2, от понеделник до петък, от 10.00-19.00ч. или на тел: 02 465 11 20 / +359 896 322 622 ; +359 889 016 894 / е-мейл : office@elpida.bg

Следващите начални дати през 2024г.

1-ви юли   2024 г.  (ДНЕВНА, ИНТЕНЗИВНА форма на обучение, от 10:00 до 13:00 часа, 4 учебни часа на посещение,с включена почивка ). Занятията, ще се провеждат всеки Понеделник, Сряда и Петък, в офиса ни, намиращ се на бул „Витоша“ 32, ет.2.

За записвания – в централния ни офис, намиращ се на бул.“Витоша“ 32, ет.2, от понеделник до петък, от 10.00-19.00ч. или на тел: 02 465 11 20 / +359 896 322 622 ; +359 889 016 894 / е-мейл : office@elpida.bg