Тел: +359 896 322 622; +359 889 016 894; +02/465 11 20
Е-мейл: office@elpida.bg

Корпоративни обучения

Защо корпоративни обучения?

Корпоративните обучения позволяват да повишите професионалната квалификация и умения на своите служители, което безсъмнено ще ускори и облекчи работния процес и ще съдейства за развитието на Вашата компания.

Как се провеждат?

Корпоративните обучения могат да бъдат индивидуални или групови.
Занятията,изцяло по Ваш избор, могат да се провеждат:

 • На място във Ваш офис.
 • В някой от нашите центрове.
 • Дистанционно, чрез online платформата ни за чуждоезикови обучения.

Кога се провеждат?

Времето на провеждане и продължителността на занятията са съобразени изцяло с Вашите възможности и желания. Занятията могат да бъдат:

 • Делнични
 • Съботно-неделни
 • Преди, по време и след работа
Направете запитване!
Нашите клиентиКакво ви предлагаме?Направете запитване

Нашите бизнес клиенти:


ktb
bulgartabac
procredit
hp
daisy
unicredit
address
lilly
tu
pipe-system
agenciq-gorite
sungurlare
dundee
grand-hotel-bansko
sana-park
black-stamp
cargolink
royalspa
solarpro
webbrand
rothenberger
alita-event
noble-manhattan
mobisystems
parola-plus

Позволете ни да поставим и вашето лого тук!

Направете запитване!

Изберете Езиков център „Елпида“ за корпоративно обучение по чужд език, ако :

 • Искате да повишите професионалната квалификация и умения на Вашите служители, за да могат те с лекота да общуват на езика на Вашите клиенти и партнъори.
 • Желаете да повишите езиковите умения на Вашите служители, с което да ускорите и облекчите работния процес и развитието на Вашата компания.

Езиков център „ЕЛПИДА“ Ви предлага всичко необходимо за да постигнете Вашата цел.

Защо да се доверите именно на езиков център „Елпида“?

Езиков център „ЕЛПИДА“ работи с високо квалифицирани преподаватели, с дългогодишен опит в сферата на  фирмените обучения, на компании от  най-различни браншове. Всеки наш преподавател   е специалист в разработването на програми, покриващи специфичните  нужди на всяка фирма, на която езикова школа „Елпида“ осигурява   корпоративно обучение. Организирали сме множество  фирмени обучения и семинари, както в частния сектор, така и в държавната администрация.

Как се организират корпоративните обучения?

За да  удовлетворим  максимално Вашите потребности, мястото на провеждане на фирмените обучения се определя изцяло от Вас. Обучението на Вашите служители може да се проведе:

 • На място във Ваш офис.
 • В някои от нашите центрове.
 • Дистанционно, чрез on-line платформата ни за чуждо-езикови обучения.

Времето на провеждане на обученията също се определя изцяло от Вас. Те могат да бъдат.

 • Делнични.
 • Съботно-неделни.
 • Преди, по време и след работа.

Методика на провеждане на корпоративните курсове в езиков център „Елпида“

За всеки нов корпоративен клиент, ние от езиков център „ЕЛПИДА“ ,изготвяме индивидуална програма, съобразена изцяло с Вашите изисквания и цели. Програмата за обучението на Вашите служите се изготвя от специализиран преподавателски колектив.  Темите могат да бъдат зададени от Вас или формирани, съобразно насочеността на тематиката, върху която искате да се акцентира при обучението и отговаряща  на нуждите на Вашия бизнес.

За да определим езиковите познания и умения на Вашите служители, преди да стартира обучението, езиков център „Елпида“ изготвя задълбочен входящ тест, който е  безплатен и се провежда в удобно за Вас време. Всички тестове се проверяват от преподавател по съответния език. След проверка на тестовете,  езиков център „Елпида“  предава отчет с резултатите, както и коментар на проверилия тестовете, за всеки отделен служител.

Изготвя се присъствена форма, за да може да се наблюдава до каква степен Вашите служители се отнасят отговорно към шанса за допълнителна квалификация, който Вие сте им дали. По ваше желание ние изготвяме междинни доклади и Ви информираме, за това как протича курсът.

Курсът приключва с полагането на финален тест, който точно показва какъв е резултатът от работата след всяко обучение.

В 10 -дневен срок, след приключване на обучението, езиков център „Елпида“ изготвя окончателен доклад, който съдържа цялостен анализ на резултатите от проведения курс, както  и препоръки от наша страна за последващо обучение.

Издава ли се СЕРТИФИКАТ след края на обучението?

За всеки един от Вашите служите, участвал в проведения курс и издържал финалния тест, се издава сертификат за преминато обучение. Сертификатът, който езиков център „Елпида“ издава, отговаря на Европейската езикова рамка.

Изготвяне на индивидуална оферта.

За всеки корпоративен клиент се изготвя индивидуална оферта, с отстъпка от таксите на езиковите курсове и другите услуги, които езиков център „ЕЛПИДА“ предлага. Офертата се изготвя въз основа на следната база: брой учебни часове, продължителност на обучението, както и специфики на индивидуалната програма, желана и изработена, специално за Вас.

Какви други услуги предлага езиков център „ЕЛПИДА“:

 • Симултантен превод.
 • Устни и писмени преводи.
 • Превод и легализация на документи.
 • Одит на езиковите познания на настоящите и бъдещите Ви служители в избрано от Вас време и място.

Име на контактно лице(задължително)

Име на фирма (задължително)

Вашият Email (задължително)

Телефон за връзка (задължително)

Брой обучаващи се

Място

Коментари