Тел: +359 896 322 622; +359 889 016 894; +02/465 11 20
Е-мейл: office@elpida.bg

Подготовка за сертификати

Курсове за подготовка за сертификати

Подготовка за сертификати, в партньорство с British Council – Bulgaria, Езиков център Елпида предлага подготвителни курсове за Сертификати на Британския изпитен център за владеене на английски език по изпитна система Cambridge English Language Assessment .

Център Елпида има честта да осигурява подготовка за сертификати и записва всеки курсист, изучаващ английски език, за полагане на тест за сертификат с международно признаване към British Council.

За кои сертификати можете да се подготвите при нас?

Предлагаме подготовка за сертификати, определени съгласно Cambridge English Language Assessment, обхващат всички възрастови групи:

 • Young Learners (YLE) exams (Starters, Movers and Flyers)

  – Насочен към деца от 7 до 12 годишна възраст, с цел напътстване и наблюдение върху процеса по усвояване на езика.

 • Key English Test (KET) и Key for Schools (KETfS)

  – първо ниво в General English, равняващо се на ниво A2 по Общата Европейска рамка. Тези два сертификата са подходящи за деца в училищна възраст (между 10 и 15 години) и оценяват основните умения при комуникация във всекидневни ситуации.

 • Preliminary English Test (PET) и Preliminary English Test for Schools (PETfS)

  – Сертификат, равняващ се на ниво B1 по Общата Европейска рамка, т.е. способност за общуване с английско-говорящи в работна и ежедневна среда. Подходящ както за възрастни за базови комуникационни умения, така и за деца с цел полагане на основа при бъдещо развитие на езиковите умения.

 • First Certificate in English (FCE) and First Certificate in English for Schools (FCEfS)

  – сертификат, удостоверяващ владеенето на английски език в ниво B2 по Европейската езикова рамка. Успешното полагане на този изпит Ви дава международна оценка за способността да се изразявате говоримо и писмено на английски език. Този сертификат полага основа за общуване в бизнес или академична среда и свободно изразяване при по-широк спектър от теми

 • Advanced Certificate in English (CAE)

  – подходящ за тези от Вас, които имат нужда от професионално ниво на изразяване и по-детайлно и задълбочено общуване и представяне във всякаква среда (работа,университет, ежедневие ). Сертификатът удостоверява владеенето на английски език в ниво C1 по Европейската езикова рамка. Признат от множество университети навън, както и големи международни компании при набиране на служители.

 • Certificate of Proficiency in English (CPE)

  – Този сертификат показва способност за безупречно използване на езика в академична, професионална и лична сфера. Ниво C2 e най-високото ниво за владеене на английски език, както по Европейската езикова рамка, така и съгласно установените от Cambridge English Language Assessment нива. CPE най-често бива изискан от работодатели, предлагащи управителни позиции (Top Management level positions) и от университети по света при кандидатстване в магистърска (Master`s ) и докторска степен (PhD).

Как се извършва обучението?

Подготовката за сертификати се състои от четири части:

 1. Говорене (Speaking)
 2. Четене (Reading)
 3. Граматика (Use of English)
 4. писмена задача под формата на есе, статия, резюме на филм или книга ( Writing)

С годините промените,които се внасят в този изпитен формат са насочени към по-широка достъпност, по-обективна преценка за уменията на положилите изпит, по-разнообразни теми, свързани с практическата среда при Говоренето и Писмената задача.

Подготовката се провежда средно между 2 и 3 месеца, а курсовете са съобразени главно с това дали курсистите са на нивото, за което искат да положат сертификатен изпит или е нужна предварително наваксване до достигане на желания резултат, след което и явяване за сертификат.

Възможни са както индивидуални, така и групови обучения, в които да се свикне с формата на изпита и да се насочи внимание към проблемните области. Груповите обучения се извършват при не повече от шестима курсисти,за да се осигури индивидуален подход и максимална ефективност за високи резултати.

Гъвкавият график на курсовете при Подготовка за Сертификатен изпит, е изцяло съобразен с възможностите на курсистите. Организират се дневни курсове (преди обед и след обед), вечерни курсове (делнични и съботно-неделни),а индивидуалният график се формира според възможностите на курсистите и техните преподаватели.

Защо да се запиша на сертификатен курс?

Сертификатните курсове осигуряват първокласна подготовка, както за кандидатстване в университети в България и в чужбина, така и за работа извън страната.

Кога се провеждат обученията?

Занятията могат да бъдат дневни, вечерни, съботно-неделни и интензивни, в избрани от Вас дни и часове, всеки ден от седмицата.

Цени

Цени за индивидуално обучение
Хорариум Цена
1 уч. ч. 25 лв
20 уч. ч. 490 лв
30 уч. ч. 720 лв
40 уч. ч. 920 лв
Направете запитване!