Тел: +359 896 322 622; +359 889 016 894; +02/465 11 20
Е-мейл: office@elpida.bg

Видове дипломи и сертификати за владеене на чужди езици

Защо използваме дипломи и сертификати?

Дипломи и сертификати се използват от векове като начин за удостоверяване, че конкретен ученик е завършил определено учебно заведение или че е придобил конкретни умения. Днес това продължава да е документът, който се издава от училищните центрове при постигане на академични постижения или завършване на следване, а често за по-тесни курсове, като курсовете по чужди езици например, се издават сертификати, доказващи, че индивидът владее езика на определено ниво.

Класификация и нива на дипломи и сертификати

Все още могат да се срещнат различни системи за класиране на знанията на кандидатстващите за сертификат за чужд език, класирайки постиженията им според различни скали. През последния четвърт век най-разпространената класификация на степените на владеене на чужд език в Европа е Общата европейска референтна рамка за езиците (OEРРЕ), създадена през 1991 г. Тя се състои от 6 нива, разделени в 3 групи, които ние от езикова школа „Елпида“ използваме за нашите курсове. Това са: група A и нивата A1 (начинаещ) и A2 (човек с елементарни познания по езика); група B с нивата B1 (междинно ниво на владеене) и B2 (над средното ниво на владеене) и най-високата група C, която също е разделена на в нива – C1 (напреднал) и C2 (професионално владеене).

Дипломи и сертификати в САЩ

Нейният еквивалент в САЩ е Ръководството за професионално владеене на езика, съставено от Американския консул за преподаване на чужди езици. Тази система на сертифициране подрежда индивидите в 11 категории според нивото им на владеене на английски език. Най-ниската степен е „начинаещ – ниско ниво“, а най-високата е „изтъкнат“. Тя приблизително отговаря на ниво C2 от Общата европейска референтна рамка за езиците (OEРРЕ).

Други дипломи и сертификати

Освен тези класификации съществуват различни други такива, които обаче се използват относително по-рядко. Общото между тях е, че оценяват уменията за четене с разбиране, писане, слушане и говорене на кандидатстващите за езиков сертификат, особено когато те защитават по-високите нива.

Институции, издаващи дипломи и сертификати

Оценката на владеенето на чужди езици от индивидите може да се извърши от многобройни институции за всеки един европейски и световен език. Критериите, по които кандидатстващите за придобиване на сертификат биват оценявани, не са стандартизирани и се задават от самите организации. Те могат да се различават не само по структурата на изпитния материал, но дори и според срока, за който сертификатите са валидни, като някои от тях изтичат след едва броени години, а други могат да се прилагат до живот.

Валидност на дипломи и сертификати

Важно е да се отбележи, че не всички сертификати са общовалидни. Например в случаите, при които защитаващият определено ниво на владеене на чуждия език иска да използва документа, за да кандидатства в университет в чужбина, следва да провери сертификатите от кои институции се признават за валиден документ пред съответния университет.

Популярни дипломи и сертификати

Сред най-популярните тестове за владеене на английски език е Тестът по английски като чужд език TOEFL. Кандидатстващите за сертификат могат да попълнят теста онлайн или в хартиен формат, а има и специално разработен формат за деца. Сертификатът се издава от неправителствената организация Услугата за тестване на образованието.