Тел: +359 896 322 622; +359 889 016 894; +02/465 11 20
Е-мейл: office@elpida.bg

Кандидатстване в Германия и сертификати по немски език

Курсове по немски език

Кампанията за кандидатстване в Германия за зимния семестър започва след броени месеци – кандидат-студентите могат да подадат документите си между началото на май и 15 юли. Затова в тази статия ще разгледаме през какви стъпки трябва да преминат кандидатстващите в немски университет и как могат да удостоверят, че владеят немски език.

Необходими документи

Кандидатстващите в университет или университети в Германия трябва да подготвят пакет от документи. Най-често той включва:

  • Диплома за завършена образователна степен – диплома за средно образование, ако кандидатстващият подава документи за бакалавърска степен в Германия, или бакалавърска диплома, ако кандидатства за магистърска степен;
  • Снимка в паспортен формат и копие от личната карта;
  • Дипломи, грамоти и други документи, удостоверяващи академични или учебни постижения;
  • Сертификат за владеене на немски език (при кандидатстване в преобладаващата част от специалностите).

Документите трябва да бъдат преведени и легализирани, като легализацията се извършва от ведомството, което ги е издало. Поставя се и печат от външно министерство. Някои видове документи могат да бъдат заверени и от посолството на Германия в България.

Пакетът от документи може да бъде изпратен до желания университет или университети по три начина: директно подавайки документите си до конкретното висше учебно заведение или чрез системите uni-assist или Тръстът за прием на документи за висше образование в Германия. Някои университети начисляват такса за обработка на документите. Такса се плаща и в случаите, при които те са изпратени посредством uni-assist, а Тръста не начислява такси.

Искате да учите в Германия? Подгответе се за сертификат с нас!

Езикова подготовка и сертификат за език

При кандидатстването за повечето специалности в немските университети българските кандидат-студентите трябва да докажат, че владеят немски език на определено ниво. Те могат да положат входните изпити по немски Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (Тест по немски език за прием в университет или DSH) и TestDaF.

TestDaF може да бъде положен в родината на кандидатстващия. Нивото на владеене на немски език се измерва с нива – от 3-то до 5-то. Те съответстват на нивата от B2,1 до C1,2 според Общата европейска рамка за нивата на владеене на чужди езици на Съвета на Европа. За започване на следване на в Германия е достатъчно кандидат-студентът да покрие TestDaF на ниво 4.

Изпитът по немски език DSH може да бъде положен само в Германия. Много университети организират изпити DSH, като нивото, което кандидат-студентът трябва да придобие, за да бъде приет в почти всички университети без ограничения, е DSH-2.

Все пак има някои случаи, при които не е необходимо кандидатстващият да се явява на приемните изпити по немски език. Те включват:

  • Кандидатстващият е подал документи за специалност, която не се преподава на немски език;
  • Кандидат-студентът е положил успешно абитуриентски изпит (Abitur) в немско средно училище;
  • Кандидатстващият е положил успешно изпит за Goethe Zertifikat на ниво C2 или
  • Притежава диплома за владеене на немски език, II ниво, издавана от Немската постоянна комисия на министрите на образованието и културните дела.